ขอเว็บขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจ


ฤทธิรณ
srithaiok@hotmail.com
095-119-5249

 

สาส์นจากท่านประธาน

SA2

ธุรกิจเครือข่าย ศรีไทย เน็ทเวิร์ค ภายใต้การบริหารงานอย่างมืออาชีพของศรีไทยซุปเปอร์แวร์ฯ เรารุกเข้าสู่ตลาดขายตรงแบบเครื่อข่าย หรือ MLM (Multi Level Marketing)ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่สูงพร้อมๆ กับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แต่นั่น ก็มิได้เป็นอุปสรรคแต่ประการใด กลับถือเป็นจังหวะที่ดีในการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส โดยสมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริโภคจาก ธุรกิจศรีไทย เน็ทเวิร์ค (Srithai Network) ด้วยความหลากหลายและเปลี่ยมด้วยคุณภาพของสินค้าอุปโภค บริโภคสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ดำเนินธุรกิจขายตรงซุปเปอร์แวร์มากว่า 35 ปี มีสมาชิกกว่า 150,000 คนซึ่งเป็นฐานธุรกิจเดิม อีกทั้งยังมีผู้บริโภคจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง ในการดำเนินธุรกิจศรีไทย เน็ทเวิร์ค จากฐานสมาชิกนับแสน จะเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในธุรกิจเครือข่าย ศรีไทย เน็ทเวิร์คและในขณะเดียวสมาชิกธุรกิจเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น ก็จะเป็นสมาชิกในธุรกิจขายตรงซุปเปอร์แวร์ ควบคู่กันไปอย่างมั่นคง

นโยบายการพัฒนาและคัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองสมาชิกตามแนวโน้มของตลาด โดยแนวความคิดว่าผลิตภัณฑ์ต้องมีความปลอดภัย ใช้แล้วเห็นผลในระยะเวลาที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ใช้แล้วหมดไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ศรีไทย เน็ทเวิร์คมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมสูง สามารถตอบสนองวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างหลากสไตล์

ด้วยการพัฒนาแผนการดำเนินธุรกิจเครือข่าย ของสมาชิกหุ้นส่วนธุรกิจ ศรีไทย เน็ทเวิร์ค จึงมุ่งเน้นให้มีการกระจายรายได้อย่างยุติธรรม และมีแบบแผนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีระบบการพัฒนาและสนับสนุนสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ รวมถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

 
   
   
©2012 by www.udmeesook.com